ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับผู้ใช้น้ำประปาและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้กับผู้ใช้น้ำประปาและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 ธันวาคม 2556

เลื่อนขึ้นข้างบน