ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ที่อยู่
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์
0-4531-2995,0-4531-1432-4
โทรสาร
0-4531-4704
Email
JeerasakN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
คลิกเพื่อดูแผนที่

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 09/08/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับ กปภ.ข.6 และกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ณ โรงกรองน้ำศูนย์ราชการ กปภ.สาขามหาสารคาม
2 09/08/2020 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าความขุ่น ค่าคลอรีน ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ในบริเวณโครงการและจุดน้ำดื่ม
3 08/08/2020 กปภ.สาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 08/08/2020 กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ “โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการทำงาน อันนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาองค์กร ต่อไป
5 07/08/2020 ลูกค้า กปภ. แสนสะดวก จ่ายค่าน้ำบนแอปฯ “Krungthai NEXT” ด้วย QR Code
6 07/08/2020 กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "โครงการศึกษาดูงาน"ประจำปี 2563
7 07/08/2020 กปภ.ข.6 จัดโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย “ร้อย-สาร-สินธุ์”
8 07/08/2020 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม DSM ณ ค่ายตากสิน
9 07/08/2020 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาบ้านฉาง จัด DSM ให้ความรู้เยาวชน
10 07/08/2020 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม 5ส โครงการ Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 10/08/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ DMA 09 วังสิงห์คำล่าง_09/08/63
2 10/08/2020 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการย้ายแนวท่อน้ำดิบ เขตการก่อสร้างขยายผิวจราจร _10/08/63
3 10/08/2020 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย โดยวิธีทำ step test ในพื้นที่จำหน่ายน้ำแม่ข่ายลำพูน แถวโรงเรียนจักรคำคณาทร ต.ในเมือง จ.ลำพูน
4 09/08/2020 กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตก(ฉุกเฉิน) บริเวณ อ.ท่าวุ้ง จ.สิงห์บุรี _9/08/2563
5 09/08/2020 กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณข้างร.พ.หนองสองห้อง_9/08/2563
6 09/08/2020 กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 315 มม. บริเวณร้านอำไพวัสดุก่อสร้าง_9/08/2563
7 09/08/2020 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านตับเต่า_9/08/2563
8 09/08/2020 กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตก(ฉุกเฉิน) บริเวณ ข้างโรงเรียนบ้านนาแบก_9/08/2563
9 09/08/2020 กปภ.สาขาชนบท ประกาศปรับลดแรงดันน้ำประปา เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม. บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพชนบท_09/08/63
10 09/08/2020 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 560 มม. บริเวณถนนทางหลวง 4025_09/08/63
เลื่อนขึ้นข้างบน