ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมชัย ทุมมณี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก
ที่อยู่
235 ม.1
ต.วัดป่า
อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
67110
โทรศัพท์
0-5670-1198
โทรสาร
0-5670-1198
Email
SomchaiTu@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,358 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 290,550 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 279,995 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 208,442 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล วังบาล รับน้ำจากแม่ข่าย 5,092 1,543
2 หน่วยบริการหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล นาแซง 3,854 1,298
3 หน่วยบริการหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล หล่มเก่า 4,249 1,103
4 หน่วยบริการหล่มเก่า เทศบาลตำบล หล่มเก่า 6,236 2,553
5 แม่ข่ายหล่มสัก เทศบาลตำบล ตาลเดี่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 5,762 1,924
6 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านติ้ว 7,723 2,480
7 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายนาแซง 3,966 1,146
8 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล วัดป่า 8,541 3,249
9 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล สักหลง 5,688 1,749
10 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ 4,750 2,215
11 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ 6,630 1,841
12 แม่ข่ายหล่มสัก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโสก 4,270 1,321
13 แม่ข่ายหล่มสัก เทศบาลเมือง หล่มสัก 11,818 6,279
รวม 78,579 28,701

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
10 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน