ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ที่อยู่
เลขที่ 102/9 หมู่2 ถนนพิจิตร-วังกระดี่ทอง
ต.ปากทาง
อ.เมือง
จ.พิจิตร
66000
โทรศัพท์
065-639315-2
โทรสาร
-
Email
SutthirakK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,127 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 32,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 568,877 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 566,627 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 439,411 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบุ่ง แม่น้ำน่าน 4,022 1,222
2 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ 2,488 861
3 หน่วยบริการวังกรด เทศบาลตำบล วังกรด 3,137 1,025
4 หน่วยบริการหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง แม่น้ำน่าน 478 172
5 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายพูน รับน้ำจากหน่วยบริการวังกรด 5,208 1,476
6 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ 6,592 2,391
7 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล 4,631 1,288
8 หน่วยบริการวังทรายพูน เทศบาลตำบล วังทรายพูน 573 160
9 หน่วยบริการท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฬ่อ รับน้ำจากแม่ข่าย 1,975 615
10 หน่วยบริการท่าฬ่อ เทศบาลตำบล ท่าฬ่อ 3,300 1,159
11 หน่วยบริการสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล สากเหล็ก รับน้ำจากแม่ข่าย 2,228 767
12 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุด แม่น้ำน่าน 793 284
13 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว 298 74
14 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล สามง่าม 976 326
15 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน 2,075 656
16 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา 4,915 1,981
17 หน่วยบริการโคกสลุด เทศบาลตำบล สามง่าม 1,581 853
18 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์ แม่น้ำน่าน 1,122 358
19 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ 1,371 486
20 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง 305 102
21 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง 1,835 607
22 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า 3,704 1,178
23 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง 3,303 1,055
รวม 56,910 19,096

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ แยกถนนมิตรภาพ - ทางเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม_13/12/2562
2 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
3 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
4 16/12/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามสระว่ายน้ำ รร.อนุบาลท่าตะโก ถ.ท่าตะโก - หนองบัว_16/12/2562
5 16/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามวัดโสภาราม _12/12/62
6 16/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค. 62 _16/12/2562
7 16/12/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์_16/12/62
8 16/12/2019 อัพเดทความคืบหน้า!!! กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_16/12/62
9 16/12/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างบ้านพักสำนักงานประมง_16/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางไปบ้านเด่น ม.6_15/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน