ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ที่อยู่
เลขที่ 102/9 หมู่2 ถนนพิจิตร-วังกระดี่ทอง
ต.ปากทาง
อ.เมือง
จ.พิจิตร
66000
โทรศัพท์
065-639315-2
โทรสาร
-
Email
SutthirakK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,956 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 32,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 562,275 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 558,054 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 431,426 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบุ่ง แม่น้ำน่าน 4,022 1,222
2 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ 2,488 861
3 หน่วยบริการวังกรด เทศบาลตำบล วังกรด 3,137 1,025
4 หน่วยบริการหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง แม่น้ำน่าน 478 172
5 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายพูน รับน้ำจากหน่วยบริการวังกรด 5,208 1,476
6 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ 6,592 2,391
7 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล 4,631 1,288
8 หน่วยบริการวังทรายพูน เทศบาลตำบล วังทรายพูน 573 160
9 หน่วยบริการท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฬ่อ รับน้ำจากแม่ข่าย 1,975 615
10 หน่วยบริการท่าฬ่อ เทศบาลตำบล ท่าฬ่อ 3,300 1,159
11 หน่วยบริการสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล สากเหล็ก รับน้ำจากแม่ข่าย 2,228 767
12 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุด แม่น้ำน่าน 793 284
13 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว 298 74
14 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล สามง่าม 976 326
15 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน 2,075 656
16 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา 4,915 1,981
17 หน่วยบริการโคกสลุด เทศบาลตำบล สามง่าม 1,581 853
18 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์ แม่น้ำน่าน 1,122 358
19 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ 1,371 486
20 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง 305 102
21 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง 1,835 607
22 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า 3,704 1,178
23 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง 3,303 1,055
รวม 56,910 19,096

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย
2 16/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)
3 16/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อร้องเรียน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
4 13/09/2019 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
5 13/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อน ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562
6 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น แก่ มูลนิธิบ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น
7 13/09/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2562
8 13/09/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
9 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
10 13/09/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ ต.บางปะกง _16/09/62
2 16/09/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโลตัสบ่อสร้าง _16/09/62
3 16/09/2019 กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าปั๊มน้ำมัน PT _16/09/62
4 16/09/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพลิ้ว _16/09/62
5 16/09/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วครว กปภ.สาขาเพชรบุรี
6 16/09/2019 กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าเพชรบุรี ดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ ต.บ้านหม้อ _16/09/62
7 16/09/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เจ.บี ปาร์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว _16/09/62
8 16/09/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารนัดทิพย์ _16/09/62
9 16/09/2019 กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนอู่ทอง ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวโก๊เอ๋ _16/09/62
10 16/09/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงแรมมิร่า เรสซิเดนซ์ แอนด์รีสอร์ _16/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน