ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
ที่อยู่
เลขที่ 102/9 หมู่2 ถนนพิจิตร-วังกระดี่ทอง
ต.ปากทาง
อ.เมือง
จ.พิจิตร
66000
โทรศัพท์
065-639315-2
โทรสาร
-
Email
SutthirakK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,869 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 32,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 636,061 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 633,581 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 488,064 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบุ่ง แม่น้ำน่าน 4,022 1,222
2 หน่วยบริการวังกรด องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ 2,488 861
3 หน่วยบริการวังกรด เทศบาลตำบล วังกรด 3,137 1,025
4 หน่วยบริการหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง แม่น้ำน่าน 478 172
5 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายพูน รับน้ำจากหน่วยบริการวังกรด 5,208 1,476
6 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ 6,592 2,391
7 หน่วยบริการวังทรายพูน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล 4,631 1,288
8 หน่วยบริการวังทรายพูน เทศบาลตำบล วังทรายพูน 573 160
9 หน่วยบริการท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฬ่อ รับน้ำจากแม่ข่าย 1,975 615
10 หน่วยบริการท่าฬ่อ เทศบาลตำบล ท่าฬ่อ 3,300 1,159
11 หน่วยบริการสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล สากเหล็ก รับน้ำจากแม่ข่าย 2,228 767
12 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุด แม่น้ำน่าน 793 284
13 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว 298 74
14 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล สามง่าม 976 326
15 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน 2,075 656
16 หน่วยบริการโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา 4,915 1,981
17 หน่วยบริการโคกสลุด เทศบาลตำบล สามง่าม 1,581 853
18 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์ แม่น้ำน่าน 1,122 358
19 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะคาบ 1,371 486
20 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง 305 102
21 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง 1,835 607
22 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า 3,704 1,178
23 แม่ข่ายพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง 3,303 1,055
รวม 56,910 19,096

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
10 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน