ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่
662 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง
ต.เขาสมอแคลง
อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
65130
โทรศัพท์
0-5531-3383 ,0-5531-3384
โทรสาร
0-5531-3385 ext 16
Email
TeerawatD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,512 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,740 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 803,006 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 760,621 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 576,662 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม แม่น้ำน่าน 2,698 944
2 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล วงฆ้อง 1,658 577
3 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง 5,976 2,312
4 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม 2,529 824
5 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล วงฆ้อง 3,222 1,490
6 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล พรหมพิราม 1,206 538
7 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว รับน้ำจากหน่วยบริการโคกสลุด ป.พิจิตร 2,811 894
8 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม 1,479 608
9 หน่วยบริการเนินกุ่ม เทศบาลตำบล เนินกุ่ม รับน้ำจากหน่วยบริการสากเหล็ก ป.พิจิตร 6,671 2,116
10 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ แม่น้ำน่าน 3,072 1,210
11 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก 2,410 874
12 หน่วยบริการบ้านใหม่ เทศบาลตำบล บ้านใหม่ 1,986 765
13 หน่วยบริการบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านกร่าง 7,691 3,372
14 หน่วยบริการเนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง คลองห้วยเถิน 1,673 628
15 หน่วยบริการเนินมะปราง เทศบาลตำบล เนินมะปราง 3,482 1,491
16 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ บ่อบาดาล - หน่วยบริการบางระกำ 1,829 620
17 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำ 4,423 1,938
18 แม่ข่ายพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง บ่อบาดาล - แม่ข่ายพิษณุโลก , รับน้ำจากหน่วยบริการหัวรอ 8,851 3,775
19 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข แม่น้ำวังทอง 15,840 8,191
20 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยนาม 4,708 1,620
21 หน่วยบริการวังทอง เทศบาลตำบล วังทอง 4,771 1,647
22 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล หัวรอ แม่น้ำน่าน 23,053 11,496
23 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล บ้านคลอง 9,532 4,345
24 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล ท่าทอง 7,125 3,333
25 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง 3,036 1,194
26 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ 5,995 6,247
27 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากโทก 3,178 1,313
28 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง 1,928 916
29 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล พลายชุมพล 7,244 3,740
รวม 150,077 69,018

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
10 16/07/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำปากพลี_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน