ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่
662 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง
ต.เขาสมอแคลง
อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
65130
โทรศัพท์
0-5531-3383 ,0-5531-3384
โทรสาร
0-5531-3385 ext 16
Email
TeerawatD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,660 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,730 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 784,295 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 730,841 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 552,568 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม แม่น้ำน่าน 2,698 944
2 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล วงฆ้อง 1,658 577
3 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง 5,976 2,312
4 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม 2,529 824
5 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล วงฆ้อง 3,222 1,490
6 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล พรหมพิราม 1,206 538
7 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว รับน้ำจากหน่วยบริการโคกสลุด ป.พิจิตร 2,811 894
8 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม 1,479 608
9 หน่วยบริการเนินกุ่ม เทศบาลตำบล เนินกุ่ม รับน้ำจากหน่วยบริการสากเหล็ก ป.พิจิตร 6,671 2,116
10 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ แม่น้ำน่าน 3,072 1,210
11 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก 2,410 874
12 หน่วยบริการบ้านใหม่ เทศบาลตำบล บ้านใหม่ 1,986 765
13 หน่วยบริการบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านกร่าง 7,691 3,372
14 หน่วยบริการเนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง คลองห้วยเถิน 1,673 628
15 หน่วยบริการเนินมะปราง เทศบาลตำบล เนินมะปราง 3,482 1,491
16 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ บ่อบาดาล - หน่วยบริการบางระกำ 1,829 620
17 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำ 4,423 1,938
18 แม่ข่ายพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง บ่อบาดาล - แม่ข่ายพิษณุโลก , รับน้ำจากหน่วยบริการหัวรอ 8,851 3,775
19 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข แม่น้ำวังทอง 15,840 8,191
20 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยนาม 4,708 1,620
21 หน่วยบริการวังทอง เทศบาลตำบล วังทอง 4,771 1,647
22 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล หัวรอ แม่น้ำน่าน 23,053 11,496
23 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล บ้านคลอง 9,532 4,345
24 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล ท่าทอง 7,125 3,333
25 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง 3,036 1,194
26 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ 5,995 6,247
27 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากโทก 3,178 1,313
28 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง 1,928 916
29 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล พลายชุมพล 7,244 3,740
รวม 150,077 69,018

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย
2 16/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)
3 16/09/2019 กปภ.สาขาระนอง ศึกษาดูงานระบบจัดการข้อร้องเรียน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
4 13/09/2019 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
5 13/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อน ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562
6 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น แก่ มูลนิธิบ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น
7 13/09/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2562
8 13/09/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
9 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
10 13/09/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณ ต.บางปะกง _16/09/62
2 16/09/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโลตัสบ่อสร้าง _16/09/62
3 16/09/2019 กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าปั๊มน้ำมัน PT _16/09/62
4 16/09/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพลิ้ว _16/09/62
5 16/09/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วครว กปภ.สาขาเพชรบุรี
6 16/09/2019 กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าเพชรบุรี ดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ ต.บ้านหม้อ _16/09/62
7 16/09/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.เจ.บี ปาร์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว _16/09/62
8 16/09/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารนัดทิพย์ _16/09/62
9 16/09/2019 กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ริมถนนอู่ทอง ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวโก๊เอ๋ _16/09/62
10 16/09/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ โรงแรมมิร่า เรสซิเดนซ์ แอนด์รีสอร์ _16/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน