ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่
662 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง
ต.เขาสมอแคลง
อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
65130
โทรศัพท์
0-5531-3383 ,0-5531-3384
โทรสาร
0-5531-3385 ext 16
Email
TeerawatD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,999 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 798,326 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 754,324 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 557,057 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม แม่น้ำน่าน 2,698 944
2 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล วงฆ้อง 1,658 577
3 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง 5,976 2,312
4 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม 2,529 824
5 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล วงฆ้อง 3,222 1,490
6 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล พรหมพิราม 1,206 538
7 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว รับน้ำจากหน่วยบริการโคกสลุด ป.พิจิตร 2,811 894
8 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม 1,479 608
9 หน่วยบริการเนินกุ่ม เทศบาลตำบล เนินกุ่ม รับน้ำจากหน่วยบริการสากเหล็ก ป.พิจิตร 6,671 2,116
10 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ แม่น้ำน่าน 3,072 1,210
11 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก 2,410 874
12 หน่วยบริการบ้านใหม่ เทศบาลตำบล บ้านใหม่ 1,986 765
13 หน่วยบริการบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านกร่าง 7,691 3,372
14 หน่วยบริการเนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง คลองห้วยเถิน 1,673 628
15 หน่วยบริการเนินมะปราง เทศบาลตำบล เนินมะปราง 3,482 1,491
16 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ บ่อบาดาล - หน่วยบริการบางระกำ 1,829 620
17 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำ 4,423 1,938
18 แม่ข่ายพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง บ่อบาดาล - แม่ข่ายพิษณุโลก , รับน้ำจากหน่วยบริการหัวรอ 8,851 3,775
19 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข แม่น้ำวังทอง 15,840 8,191
20 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยนาม 4,708 1,620
21 หน่วยบริการวังทอง เทศบาลตำบล วังทอง 4,771 1,647
22 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล หัวรอ แม่น้ำน่าน 23,053 11,496
23 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล บ้านคลอง 9,532 4,345
24 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล ท่าทอง 7,125 3,333
25 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง 3,036 1,194
26 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ 5,995 6,247
27 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากโทก 3,178 1,313
28 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง 1,928 916
29 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล พลายชุมพล 7,244 3,740
รวม 150,077 69,018

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ แยกถนนมิตรภาพ - ทางเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม_13/12/2562
2 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
3 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
4 16/12/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามสระว่ายน้ำ รร.อนุบาลท่าตะโก ถ.ท่าตะโก - หนองบัว_16/12/2562
5 16/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามวัดโสภาราม _12/12/62
6 16/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค. 62 _16/12/2562
7 16/12/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์_16/12/62
8 16/12/2019 อัพเดทความคืบหน้า!!! กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_16/12/62
9 16/12/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างบ้านพักสำนักงานประมง_16/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางไปบ้านเด่น ม.6_15/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน