ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่
662 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง
ต.เขาสมอแคลง
อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
65130
โทรศัพท์
0-5531-3383 ,0-5531-3384
โทรสาร
0-5531-3385 ext 16
Email
TeerawatD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 26,530 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,740 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 802,624 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 762,469 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 578,769 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม แม่น้ำน่าน 2,698 944
2 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล วงฆ้อง 1,658 577
3 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล มะต้อง 5,976 2,312
4 หน่วยบริการพรหมพิราม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม 2,529 824
5 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล วงฆ้อง 3,222 1,490
6 หน่วยบริการพรหมพิราม เทศบาลตำบล พรหมพิราม 1,206 538
7 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล ห้วยแก้ว รับน้ำจากหน่วยบริการโคกสลุด ป.พิจิตร 2,811 894
8 หน่วยบริการบางกระทุ่ม เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม 1,479 608
9 หน่วยบริการเนินกุ่ม เทศบาลตำบล เนินกุ่ม รับน้ำจากหน่วยบริการสากเหล็ก ป.พิจิตร 6,671 2,116
10 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ แม่น้ำน่าน 3,072 1,210
11 หน่วยบริการบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก 2,410 874
12 หน่วยบริการบ้านใหม่ เทศบาลตำบล บ้านใหม่ 1,986 765
13 หน่วยบริการบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านกร่าง 7,691 3,372
14 หน่วยบริการเนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง คลองห้วยเถิน 1,673 628
15 หน่วยบริการเนินมะปราง เทศบาลตำบล เนินมะปราง 3,482 1,491
16 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ บ่อบาดาล - หน่วยบริการบางระกำ 1,829 620
17 หน่วยบริการบางระกำ เทศบาลตำบล บางระกำ 4,423 1,938
18 แม่ข่ายพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง บ่อบาดาล - แม่ข่ายพิษณุโลก , รับน้ำจากหน่วยบริการหัวรอ 8,851 3,775
19 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข แม่น้ำวังทอง 15,840 8,191
20 หน่วยบริการวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยนาม 4,708 1,620
21 หน่วยบริการวังทอง เทศบาลตำบล วังทอง 4,771 1,647
22 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล หัวรอ แม่น้ำน่าน 23,053 11,496
23 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล บ้านคลอง 9,532 4,345
24 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล ท่าทอง 7,125 3,333
25 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง 3,036 1,194
26 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ 5,995 6,247
27 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากโทก 3,178 1,313
28 หน่วยบริการหัวรอ องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง 1,928 916
29 หน่วยบริการหัวรอ เทศบาลตำบล พลายชุมพล 7,244 3,740
รวม 150,077 69,018

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/05/2019 ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
2 23/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการดำเนินโครงการ “ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ”
3 23/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน
4 23/05/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
5 23/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน
6 23/05/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ องค์การบริการส่วนตำบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
7 23/05/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
8 23/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ร่วมออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านท่ามะนาว ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9 23/05/2019 กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
10 23/05/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 7/2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/05/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงสีพะเยาธัญกิจ_23/05/62
2 23/05/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณคลองเปรมประชากร_23/05/62
3 23/05/2019 กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย
4 23/05/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ_21/05/62
5 23/05/2019 กปภ.สาขาเกาะพงัน แจ้งหยุดจ่าน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านศรีธนู ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน _23/05/2562
6 23/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณ สะพาน ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย_23/05/2562
7 23/05/2019 กปภ.สาขาสุโขทัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ตรงข้ามวิทยาลัยการพละศึกษาสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย_23/05/2562
8 23/05/2019 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณหลังป้อมตำรวจ ใกล้ทางแยกไปซับสมบูรณ์_23/05/2562
9 23/05/2019 กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณมบ.แสงตะวัน ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี _23/05/2562
10 23/05/2019 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 500 มม. บริเวณ ข้างสะพานคลองตะเคียน ถนนสุวินทวงศ์_23/05/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน