ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ที่อยู่
168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล
ต.ธานี
อ.เมือง
จ.สุโขทัย
64000
โทรศัพท์
0-5561-1023
โทรสาร
0-5561-3193
Email
ThongchaiS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,562 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,340 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 515,599 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 487,099 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 365,709 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล กง บ่อบาดาล - หน่วยบริการกงไกรลาศ 674 242
2 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝก 636 185
3 หน่วยบริการกงไกรลาศ เทศบาลตำบล กงไกรลาศ 4,224 1,961
4 หน่วยบริการเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า บ่อบาดาลบ้านสวน 10,164 3,884
5 หน่วยบริการเมืองเก่า เทศบาลตำบล เมืองเก่า 7,396 2,539
6 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) 3,464 1,230
7 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม 7,584 2,854
8 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) เทศบาลตำบล บ้านสวน 4,457 1,681
9 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง บ่อบาดาล - หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ 1,372 386
10 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด 2,210 719
11 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม 3,861 1,167
12 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล บ้านโตนด 1,982 962
13 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง 1,628 476
14 หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย เทศบาลตำบล ลานหอย อ่างเก็บน้ำเกิดผล 616 171
15 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว คลองวังทองแดง , บ่อบาดาล-สถานีผลิตน้ำบ้านสวน2 , บ่อบาดาล-สถานีหน่วยธานี , แม่น้ำยม , อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง 9,607 3,956
16 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเตี้ย 2,125 718
17 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซ้าย 7,244 2,269
18 แม่ข่ายสุโขทัย เทศบาลตำบล บ้านกล้วย 15,889 6,467
รวม 85,133 31,867

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/12/2019 โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า)
2 13/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2563
3 13/12/2019 กปภ.สาขาบ้านผือมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานแข่งเรือพายฯชิงถ้วยพระราชทาน
4 13/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5 13/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
6 13/12/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2562
7 13/12/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 13/12/2019 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมชมนิทรรศการ และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
9 13/12/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"
10 13/12/2019 กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/12/2019 กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ แยกถนนมิตรภาพ - ทางเข้าโรงเรียนหนองงูเหลือมวิทยาคม_13/12/2562
2 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
3 16/12/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณโตโยต้าเภตรา_16/12/62
4 16/12/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณตรงข้ามสระว่ายน้ำ รร.อนุบาลท่าตะโก ถ.ท่าตะโก - หนองบัว_16/12/2562
5 16/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามวัดโสภาราม _12/12/62
6 16/12/2019 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค. 62 _16/12/2562
7 16/12/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์_16/12/62
8 16/12/2019 อัพเดทความคืบหน้า!!! กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_16/12/62
9 16/12/2019 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างบ้านพักสำนักงานประมง_16/12/62
10 15/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางไปบ้านเด่น ม.6_15/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน