ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ที่อยู่
168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล
ต.ธานี
อ.เมือง
จ.สุโขทัย
64000
โทรศัพท์
0-5561-1023
โทรสาร
0-5561-3193
Email
ThongchaiS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,305 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 29,100 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 541,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 512,752 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 384,846 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล กง บ่อบาดาล - หน่วยบริการกงไกรลาศ 674 242
2 หน่วยบริการกงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝก 636 185
3 หน่วยบริการกงไกรลาศ เทศบาลตำบล กงไกรลาศ 4,224 1,961
4 หน่วยบริการเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า บ่อบาดาลบ้านสวน 10,164 3,884
5 หน่วยบริการเมืองเก่า เทศบาลตำบล เมืองเก่า 7,396 2,539
6 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน บ่อบาดาล - หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) 3,464 1,230
7 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม 7,584 2,854
8 หน่วยบริการบ้านสวน(จ่าย) เทศบาลตำบล บ้านสวน 4,457 1,681
9 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง บ่อบาดาล - หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ 1,372 386
10 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด 2,210 719
11 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม 3,861 1,167
12 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล บ้านโตนด 1,982 962
13 หน่วยบริการทุ่งหลวง-คีรีมาศ เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง 1,628 476
14 หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย เทศบาลตำบล ลานหอย อ่างเก็บน้ำเกิดผล 616 171
15 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว คลองวังทองแดง , บ่อบาดาล-สถานีผลิตน้ำบ้านสวน2 , บ่อบาดาล-สถานีหน่วยธานี , แม่น้ำยม , อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง 9,607 3,956
16 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเตี้ย 2,125 718
17 แม่ข่ายสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซ้าย 7,244 2,269
18 แม่ข่ายสุโขทัย เทศบาลตำบล บ้านกล้วย 15,889 6,467
รวม 85,133 31,867

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
10 16/07/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำปากพลี_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน