ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก
ที่อยู่
9/1 ถ. เทศบาล 1
ต.หนองหลวง
อ.เมือง
จ.ตาก
63000
โทรศัพท์
0-5551-1016,0-5551-4723
โทรสาร
0-5551-4722
Email
NongnartN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,197 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 25,920 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 693,261 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 690,975 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 522,361 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการวังเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี คลองวังเจ้า 4,202 1,597
2 หน่วยบริการวังเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบล ประดาง 2,183 793
3 หน่วยบริการวังเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงทอง 2,479 903
4 หน่วยบริการวังเจ้า เทศบาลตำบล วังเจ้า 240 78
5 หน่วยบริการบ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตากออก แม่น้ำปิง 3,843 1,327
6 หน่วยบริการบ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตากตก 1,694 681
7 หน่วยบริการบ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะตะเภา 4,996 1,586
8 หน่วยบริการบ้านตาก เทศบาลตำบล บ้านตาก 4,836 1,700
9 หน่วยบริการสามเงา เทศบาลตำบล สามเงา แม่น้ำปิง 204 68
10 แม่ข่ายตาก เทศบาลตำบล หนองบัวใต้ แม่น้ำปิง 4,652 1,791
11 แม่ข่ายตาก องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง 4,092 1,759
12 แม่ข่ายตาก องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม 11,281 5,943
13 แม่ข่ายตาก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ 3,519 1,168
14 แม่ข่ายตาก องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน 5,255 2,164
15 แม่ข่ายตาก เทศบาลตำบล ไม้งาม 10,141 5,292
รวม 63,617 26,850

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
10 16/07/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำปากพลี_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน