ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายคจิต เหมาคม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
ที่อยู่
515 หมู่ 7
ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
60160
โทรศัพท์
0-5624-9089
โทรสาร
0-5624-9508
Email
KajitH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,050 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,100 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 281,437 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 273,637 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 213,862 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลับ สระเก็บน้ำไพศาลี (อ่างฯ ห้วยน้ำลาด) 4,311 1,418
2 หน่วยบริการไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาลี 2,023 681
3 หน่วยบริการไพศาลี เทศบาลตำบล ไพศาลี 5,721 2,632
4 หน่วยบริการไพศาลี เทศบาลตำบล หนองบัว 6,617 2,522
5 หน่วยบริการหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว สระเก็บน้ำหนองคอก (อ่างฯ เขาพระ2) 2,516 916
6 หน่วยบริการมะเกลือหวาน องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคร้อ สระเก็บน้ำมะเกลือหวาน (รับน้ำจากคลองลำห้วยใหญ่) 10,559 3,564
7 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตะโก สระเก็บน้ำพิบูลสงคราม 2,761 1,094
8 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล พนมรอก 3,656 1,455
9 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน 3,682 1,560
10 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา 10,309 3,672
11 แม่ข่ายท่าตะโก เทศบาลตำบล ท่าตะโก 5,780 2,793
รวม 57,935 22,307

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
5 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูนหยุดจ่ายน้ำ
10 16/07/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำปากพลี_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน