ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายคจิต เหมาคม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
ที่อยู่
515 หมู่ 7
ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
60160
โทรศัพท์
0-5624-9089
โทรสาร
0-5624-9508
Email
KajitH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,156 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 252,701 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 245,901 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 186,789 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลับ สระเก็บน้ำไพศาลี (อ่างฯ ห้วยน้ำลาด) 4,311 1,418
2 หน่วยบริการไพศาลี องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาลี 2,023 681
3 หน่วยบริการไพศาลี เทศบาลตำบล ไพศาลี 5,721 2,632
4 หน่วยบริการไพศาลี เทศบาลตำบล หนองบัว 6,617 2,522
5 หน่วยบริการหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว สระเก็บน้ำหนองคอก (อ่างฯ เขาพระ2) 2,516 916
6 หน่วยบริการมะเกลือหวาน องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคร้อ สระเก็บน้ำมะเกลือหวาน (รับน้ำจากคลองลำห้วยใหญ่) 10,559 3,564
7 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตะโก สระเก็บน้ำพิบูลสงคราม 2,761 1,094
8 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล พนมรอก 3,656 1,455
9 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน 3,682 1,560
10 แม่ข่ายท่าตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา 10,309 3,672
11 แม่ข่ายท่าตะโก เทศบาลตำบล ท่าตะโก 5,780 2,793
รวม 57,935 22,307

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
2 22/11/2019 กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)
3 22/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
4 22/11/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย
5 22/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย
6 22/11/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 22/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
8 22/11/2019 กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ
9 22/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา
10 22/11/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 - กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟต2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง_22/11/2562
2 22/11/2019 - กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณแตกบริเวณโรงกรองมาบประชัน_22/11/2562
3 22/11/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
4 22/11/2019 - กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณร้าน ก.อิฐบล็อก ต.ธาตุ อ.เชียงคาน_22/11/2562
5 22/11/2019 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศูนย์เซฟโรเลตยโสธร อ.เมือง_22/11/2562
6 22/11/2019 - กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านทุเรียนเศรษฐี อ.สามพราน _22/11/2562
7 22/11/2019 - กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตก บริเวณสถานีบางบ่อ_22/11/2562
8 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติลำปาง_22/11/2562
9 22/11/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหาด ต.คลองหาด_22/11/2562
10 22/11/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณเทศบาลเมืองลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่_22/11/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน