ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์
0-5625-5456
โทรสาร
0-5625-5456
Email
VeraponJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,689 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 760,855 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 743,386 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 559,773 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ บ่อบาดาล - หน่วยบริการโกรกพระ , แม่น้ำเจ้าพระยา 4,773 1,847
2 หน่วยบริการโกรกพระ เทศบาลตำบล โกรกพระ 2,377 980
3 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร แม่น้ำน่าน 956 324
4 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช 5,256 1,792
5 หน่วยบริการทับกฤช เทศบาลตำบล ทับกฤช 1,626 529
6 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน แม่น้ำปิง 655 218
7 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า 6,915 2,525
8 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ 4,908 1,985
9 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 1,418 483
10 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง แม่น้ำปิง 2,967 901
11 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท 3,753 1,211
12 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน 6,886 2,773
13 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก 4,849 2,395
14 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 5,378 2,170
15 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ 18,411 9,062
16 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด 11,480 4,746
17 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน เทศบาลตำบล หนองเบน 3,065 1,452
18 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก แม่น้ำเจ้าพระยา 11,252 5,940
19 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน 2,572 1,018
รวม 99,497 42,351

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/02/2020 ล้างถังตกตะกอน 21.02.63
2 21/02/2020 มท.3 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำหาแนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต
3 21/02/2020 กปภ.สาขาฮอด เยี่ยมชมระบบผลิตและให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้าน(บ้านแปะ)
4 21/02/2020 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กปภ.สาขาลำพูนได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 460 ขวดและสมุดบันทึกตราสัญลักษณ์กปภ. พร้อมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5 21/02/2020 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาลำพูน ประชุมติดตามผลการดำเนินการ งานก่อสาร้างเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการเขต 9 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมทั้งผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้าง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทันและรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ต่อไป
6 21/02/2020 กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41 ปี
7 21/02/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
8 21/02/2020 ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบแก่ กปภ.สาขา
9 21/02/2020 กปภ.บ้านฉาง ร่วมบริการประชาชน โครงการ บำบัดทุข์ บำรุงสุข จ.ระยอง
10 21/02/2020 กปภ.สาขาสระแก้ว ถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41ปี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/02/2020 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณซอยข้างวัดท่าบึง_22/02/2563
2 22/02/2020 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ ตรงข้าม บริษัท สิทธินันท์ ถึง ปากซอยวัดเจดีย์หอย_22/02/2563
3 22/02/2020 กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่62_22/02/2563
4 22/02/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสุรินทร์อิเลคทริค ถ.ปัทมานนท์_22/02/2563
5 22/02/2020 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสะพานบ้านท่อท่าหลุกหน้า_22/02/2563
6 22/02/2020 กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณวัดลาดปลาเค้า_22/02/2563
7 22/02/2020 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านพระซอง_22/02/2563
8 22/02/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา_จำนวน 3 จุด_22/02/2563
9 22/02/2020 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพิงค์พยอม_22/02/2563
10 22/02/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณตั้งแต่คลองทองหลาง ถึงคลองตาหลวง_22/02/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน