ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์
0-5625-5456
โทรสาร
0-5625-5456
Email
VeraponJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,242 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 709,682 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 697,884 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 502,418 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ บ่อบาดาล - หน่วยบริการโกรกพระ , แม่น้ำเจ้าพระยา 4,773 1,847
2 หน่วยบริการโกรกพระ เทศบาลตำบล โกรกพระ 2,377 980
3 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร แม่น้ำน่าน 956 324
4 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช 5,256 1,792
5 หน่วยบริการทับกฤช เทศบาลตำบล ทับกฤช 1,626 529
6 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน แม่น้ำปิง 655 218
7 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า 6,915 2,525
8 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ 4,908 1,985
9 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 1,418 483
10 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง แม่น้ำปิง 2,967 901
11 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท 3,753 1,211
12 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน 6,886 2,773
13 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก 4,849 2,395
14 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 5,378 2,170
15 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ 18,411 9,062
16 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด 11,480 4,746
17 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน เทศบาลตำบล หนองเบน 3,065 1,452
18 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก แม่น้ำเจ้าพระยา 11,252 5,940
19 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน 2,572 1,018
รวม 99,497 42,351

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/11/2019 กปภ.สาขาลำปาง ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อเข้าศึกษาดูงาน
2 22/11/2019 กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)
3 22/11/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
4 22/11/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. เรื่องนโยบาย ผวก. มาตรการลดน้ำสูญเสีย
5 22/11/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่วตามแผนลดน้ำสูญเสีย
6 22/11/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 22/11/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ศูนย์กสิกรรมฯ มาบเอื้อง
8 22/11/2019 กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ
9 22/11/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงจัดกิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา
10 22/11/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/11/2019 กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินย้ายแนวท่อเพื่อหลบหลีกการก่อสร้าง เนื่องจากกรมทางหลวงขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ_23/11/2562
2 22/11/2019 - กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณซอยวัดโพธิวราราม _22/11/2562
3 22/11/2019 - กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาจุดแตกรั่ว (STEP TEST) บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี _22/11/2562
4 22/11/2019 - กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณเอื้ออาทรบ้านเป็ด เฟต2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง_22/11/2562
5 22/11/2019 - กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณแตกบริเวณโรงกรองมาบประชัน_22/11/2562
6 22/11/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำ
7 22/11/2019 - กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณร้าน ก.อิฐบล็อก ต.ธาตุ อ.เชียงคาน_22/11/2562
8 22/11/2019 กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศูนย์เซฟโรเลตยโสธร อ.เมือง_22/11/2562
9 22/11/2019 - กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านทุเรียนเศรษฐี อ.สามพราน _22/11/2562
10 22/11/2019 - กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบแตก บริเวณสถานีบางบ่อ_22/11/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน