ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์
0-5625-5456
โทรสาร
0-5625-5456
Email
VeraponJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 29,926 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 759,056 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 747,636 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 563,560 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ บ่อบาดาล - หน่วยบริการโกรกพระ , แม่น้ำเจ้าพระยา 4,773 1,847
2 หน่วยบริการโกรกพระ เทศบาลตำบล โกรกพระ 2,377 980
3 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร แม่น้ำน่าน 956 324
4 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช 5,256 1,792
5 หน่วยบริการทับกฤช เทศบาลตำบล ทับกฤช 1,626 529
6 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน แม่น้ำปิง 655 218
7 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า 6,915 2,525
8 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ 4,908 1,985
9 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 1,418 483
10 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง แม่น้ำปิง 2,967 901
11 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท 3,753 1,211
12 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน 6,886 2,773
13 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก 4,849 2,395
14 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 5,378 2,170
15 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ 18,411 9,062
16 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด 11,480 4,746
17 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน เทศบาลตำบล หนองเบน 3,065 1,452
18 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก แม่น้ำเจ้าพระยา 11,252 5,940
19 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน 2,572 1,018
รวม 99,497 42,351

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
2 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 15/07/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 15/07/2019 กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน
5 15/07/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
6 15/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำเขาเสวยราชย์และสถานีผลิตจ่ายน้ำปราณบุรี ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 15/07/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
8 15/07/2019 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
9 15/07/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
10 13/07/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน้ำประปาให้กับพนักงานกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
2 16/07/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนโคกกระเทียม_16/07/62
3 16/07/2019 กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น. - 16:00 น._16/07/62
4 16/07/2019 อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ!!! กปภ.สาขาเมืองพล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณบ้านหนองแว่น
5 16/07/2019 กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_16/07/62
6 16/07/2019 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณทางลงบ้านหัน_16/07/62
7 16/07/2019 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านพงษ์พัชร_16/07/62
8 16/07/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโค้งมะนาว_16/07/62
9 16/07/2019 กปภ.สาขาปากพนัง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำขัดข้อง_16/07/62
10 16/07/2019 กปภ.สาขาย่านตาขาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณแม่ข่ายย่านตาขาว_16/07/62
เลื่อนขึ้นข้างบน