ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์
0-5625-5456
โทรสาร
0-5625-5456
Email
VeraponJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 30,099 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 711,871 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 699,228 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 527,220 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ บ่อบาดาล - หน่วยบริการโกรกพระ , แม่น้ำเจ้าพระยา 4,773 1,847
2 หน่วยบริการโกรกพระ เทศบาลตำบล โกรกพระ 2,377 980
3 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร แม่น้ำน่าน 956 324
4 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช 5,256 1,792
5 หน่วยบริการทับกฤช เทศบาลตำบล ทับกฤช 1,626 529
6 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน แม่น้ำปิง 655 218
7 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า 6,915 2,525
8 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ 4,908 1,985
9 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 1,418 483
10 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง แม่น้ำปิง 2,967 901
11 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท 3,753 1,211
12 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน 6,886 2,773
13 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก 4,849 2,395
14 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 5,378 2,170
15 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ 18,411 9,062
16 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด 11,480 4,746
17 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน เทศบาลตำบล หนองเบน 3,065 1,452
18 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก แม่น้ำเจ้าพระยา 11,252 5,940
19 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน 2,572 1,018
รวม 99,497 42,351

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/09/2019 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
2 13/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อน ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562
3 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น แก่ มูลนิธิบ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น
4 13/09/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2562
5 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
6 13/09/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค
7 13/09/2019 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
8 13/09/2019 กปภ.สาขาตราดจัดประชุมหัวหน้างานประจำเดือนกันยายน 2562
9 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราดร่วมกับ กปภ.สาขาคลองใหญ่ รวมพลังจิตสาธารณะ จัดโครงการ “รองเท้า เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
10 13/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขารัญประเทศ สำรวจหาท่อแตกในพื้นที่ DMA -04 บริเวณชุมชนตลาดสดและวังปลาตอง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/09/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 800 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำป่าตัน _16/09/62
2 16/09/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร _16/09/62
3 16/09/2019 กปภ.สาขากระบี่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณ สวนพริกพัฒนา 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่_16/09/2562
4 15/09/2019 กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณหน่วยบริการจ่ายน้ำแรงดันต่ำ พื้นที่ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น_15/09/2562
5 15/09/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองวัดชัยสิทธิ์_15/09/2562
6 15/09/2019 กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเมืองเอก และ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวงและรังสิต_15/09/2562
7 15/09/2019 กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเมืองเอก และ สถานีจ่ายน้ำคลองหลวงและรังสิต_15/09/2562
8 15/09/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำกองบิน 2 (แม่ข่ายลพบุรี) อ.เมือง จ.ลพบุรี_15/09/2562
9 15/09/2019 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณทางเข้าตลาดวันพุธ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_15/09/2562
10 15/09/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบว่ามีท่อน้ำดิบแตก บริเวณสถานีจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสุรินทร์ _15/09/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน