ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวีระพล จันทรสกา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์
0-5625-5456
โทรสาร
0-5625-5456
Email
VeraponJ@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 29,702 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 44,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 780,573 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 768,724 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 591,439 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบล โกรกพระ บ่อบาดาล - หน่วยบริการโกรกพระ , แม่น้ำเจ้าพระยา 4,773 1,847
2 หน่วยบริการโกรกพระ เทศบาลตำบล โกรกพระ 2,377 980
3 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร แม่น้ำน่าน 956 324
4 หน่วยบริการทับกฤช องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช 5,256 1,792
5 หน่วยบริการทับกฤช เทศบาลตำบล ทับกฤช 1,626 529
6 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน แม่น้ำปิง 655 218
7 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า 6,915 2,525
8 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ 4,908 1,985
9 หน่วยบริการเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 1,418 483
10 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง แม่น้ำปิง 2,967 901
11 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท 3,753 1,211
12 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน 6,886 2,773
13 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก 4,849 2,395
14 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 5,378 2,170
15 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ 18,411 9,062
16 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด 11,480 4,746
17 หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน เทศบาลตำบล หนองเบน 3,065 1,452
18 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก แม่น้ำเจ้าพระยา 11,252 5,940
19 แม่ข่ายนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน 2,572 1,018
รวม 99,497 42,351

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/05/2019 ชาวแม่สอดยิ้มรับระบบประปาใหม่ กปภ. พร้อมหนุน “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
2 23/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการดำเนินโครงการ “ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ”
3 23/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรมล้างถังตะกอน
4 23/05/2019 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
5 23/05/2019 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2562
6 23/05/2019 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562
7 23/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ / อำเภอพบประชาชน
8 23/05/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ องค์การบริการส่วนตำบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
9 23/05/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
10 23/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ร่วมออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านท่ามะนาว ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/05/2019 กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเวลา เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าปั้ม PT_23/05/62
2 23/05/2019 กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าโรงสีพะเยาธัญกิจ_23/05/62
3 23/05/2019 กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณคลองเปรมประชากร_23/05/62
4 23/05/2019 กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย
5 23/05/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในท่อน้ำดิบ_21/05/62
6 23/05/2019 กปภ.สาขาเกาะพงัน แจ้งหยุดจ่าน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านศรีธนู ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน _23/05/2562
7 23/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ บริเวณ สะพาน ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย_23/05/2562
8 23/05/2019 กปภ.สาขาสุโขทัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ตรงข้ามวิทยาลัยการพละศึกษาสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย_23/05/2562
9 23/05/2019 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม. บริเวณหลังป้อมตำรวจ ใกล้ทางแยกไปซับสมบูรณ์_23/05/2562
10 23/05/2019 กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณมบ.แสงตะวัน ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี _23/05/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน