ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเกษม นวลดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย
ที่อยู่
557 หมู่ 11
ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย
จ.แพร่
54110
โทรศัพท์
0-5461-3379
โทรสาร
0-5461-3379
Email
KasemN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,350 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 2,500 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 123,791 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 121,725 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 93,211 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมูล บ่อบาดาลบ้านโตน 3,688 1,760
2 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำชำ 7,631 2,896
3 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล พระหลวง 1,806 705
4 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ 2,228 1,147
5 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเม่น 2,578 892
6 หน่วยบริการสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตำบล หัวฝาย 8,508 3,142
7 หน่วยบริการสูงเม่น เทศบาลตำบล สูงเม่น 4,015 1,841
8 แม่ข่ายเด่นชัย เทศบาลตำบล เด่นชัย แม่น้ำยม 8,412 3,282
9 แม่ข่ายเด่นชัย เทศบาลตำบล ปงป่าหวาย 1,539 593
10 แม่ข่ายเด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นชัย 635 243
11 แม่ข่ายเด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ 2,165 1,147
รวม 43,205 17,648

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่11/2562 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
3 26/08/2019 กปภ.ข.10 เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำศึกษาดูงาน “ระบบผลิตน้ำประปาบนผิวดิน” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4 26/08/2019 กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินโครงการเติมใจให้น้อง
5 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนิงานศูนย์ราชการสะดวก และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
6 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
7 26/08/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน
8 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนปราณบุรี ออกกำลังกาย ครั้งที่ 1 โดยมีนายอำเภอ กิตติพงศ์ สุขภาคกุล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
10 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/62 บริเวณหมู่บ้านท่อฟ้า ตำบลโคกหล่อ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โรงงานทองทรอยวา _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่บ้านเดอร์แพลนท์ _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขาเกาะสมุย แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา งานผลิตน้ำจากฝั่ง กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
9 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
10 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน