ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายประยูร นวมงาม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ที่อยู่
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา
ต.เวียง
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
50110
โทรศัพท์
0-5345-1123
โทรสาร
0-5345-2418
Email
PrayoonN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,682 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,670 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,380 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 140,645 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 109,280 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการแม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สาว แม่น้ำฝาง , ลำน้ำแม่อาย 3,178 1,197
2 หน่วยบริการแม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบล ดอยลาง 1 3
3 หน่วยบริการแม่อาย เทศบาลตำบล แม่อาย 10,101 4,379
4 หน่วยบริการไชยปราการ เทศบาลตำบล ไชยปราการ อ่างเก็บน้ำหนองควายตก 11,327 4,829
5 หน่วยบริการไชยปราการ เทศบาลตำบล หนองบัว 494 187
6 หน่วยบริการไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น 6,460 2,364
7 แม่ข่ายฝาง เทศบาลตำบล สันทราย ลำน้ำมาว 8,359 3,651
8 แม่ข่ายฝาง องค์การบริหารส่วนตำบล ม่อนปิ่น 3,161 1,024
9 แม่ข่ายฝาง องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง 8,846 4,509
10 แม่ข่ายฝาง องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สูน 8,705 3,519
11 แม่ข่ายฝาง เทศบาลตำบล เวียงฝาง 8,392 3,791
รวม 69,024 29,453

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมอนุโมทนาบุญสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 300 ขวด ให้กับวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
2 26/08/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำปี 2562"
3 26/08/2019 กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 /62
4 25/08/2019 กปภ.สาขาลำปาง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
5 25/08/2019 กปภ.สาขาเกาะคา เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 สถานีผลิตน้ำพาราม ครั้งที่ 2/2562
7 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
8 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าระบบให้ดียิ่งขึ้น
9 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ประชุมทบทวนครั้งที่ 2
10 25/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/08/2019 กปภ.สาขานางรอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิดน้ำไม่เพียงพอ _26/08/62
2 26/08/2019 กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานวัดสามกอ _26/08/62
3 26/08/2019 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ถนนหนองบัวลำภู -บ้านวังหมื่น _26/08/62
4 26/08/2019 กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณ หัวสะพานโคกสะท้อน _26/08/62
5 26/08/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.โฮมเพลส _26/08/62
6 26/08/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้โรงงานเวอรเท็กซ์ _26/08/62
7 26/08/2019 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยกอกใหม่ _26/08/62
8 26/08/2019 กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพานห้วยมุกคำชะอี _26/08/62
9 26/08/2019 ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน
10 26/08/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุดรธานี _26/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน