ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายประยูร นวมงาม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ที่อยู่
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา
ต.เวียง
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
50110
โทรศัพท์
0-5345-1123
โทรสาร
0-5345-2418
Email
PrayoonN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,794 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,580 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 164,118 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 155,070 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 112,463 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/03/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
2 30/03/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมกันทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สร้างความเชื่อมั่นด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา
3 30/03/2020 กปภ.สาขาบางปะกง ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19
4 30/03/2020 กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
5 30/03/2020 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
6 30/03/2020 กปภ.สาขายโสธร ร่วมโครงการ วันสตรีสากลรวมพลังสตรีไทยยุคไทยแลนด์ 4.0ร่วมใจแก้ไขปัญหาสังคม รู้เท่าทันไวรัสโควิด 19
7 30/03/2020 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมรายการรอบรั้วประทานสันต์ สัญจร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ประเด็นสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุรินทร์
8 30/03/2020 กปภ.สาขาศีขรภูมิบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งขาดแคลนน้ำประปาพื้นที่บ้านกะลัน อ.ศีขรภูมิ
9 30/03/2020 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home)
10 30/03/2020 กปภ.สาขาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 30/03/2020 กปภ.สาขานครสวรรคค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำไฟฟ้าชำรุด บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองเบน _30/03/2563
2 30/03/2020 กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ คลองขุดต.พงสวาย_30/03/2563
3 30/03/2020 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง _30/03/2563
4 30/03/2020 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ห้างใต้ฟ้า นครนายก_30/03/2563
5 30/03/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณ ชุมชนบ้านโพนงาม ถนนอุดร-สกล
6 30/03/2020 กปภ.สาขาทุ่งสง แจ้งมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำประปาทุกพื้นที่ เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำดิบจากคลองท่าแพ แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ลดลงอย่างต่อเนื่อง_30/03/2563
7 30/03/2020 กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้าวิทยาลัยการกีฬา_30/03/2563
8 30/03/2020 กปภ.สาขาบางมูลนาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร_30/03/2563
9 30/03/2020 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านศรีจันทร์ _30/3/2563
10 30/03/2020 กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาก ปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด มีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ บริเวณ โรงกรองน้ำภายในสำนักงาน_30/03/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน