การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วม กิจกรรม "วันรพี" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วม กิจกรรม "วันรพี"

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วม กิจกรรม "วันรพี"

กปภ.สาขาทุ่งสง โดยนายสมเดช ใจสมุทร ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "วันรพี" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน