กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมผ้าไทยโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมผ้าไทยโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

07 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมผ้าไทยโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย และผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ กับโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

นายสุเมธ แว่นประชา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน