กปภ.สาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565

07 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาน่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2565

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ให้คำแนะนำกระบวนการตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำ แก่เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ต.ดู่ใต้ เพื่อร่วมพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน