กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓

07 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ นาคกร หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑, นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายมารุต กล่ำคุ้ม นายช่างไฟฟ้า ๗ และ นายโพธิ์ณรงค์ ชัยชนะ นายช่างไฟฟ้า ๖ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา, ๓R (Reuse, Reduce, Recycle), การหาน้ำสูญเสีย, การดูแลระบบประปาภายในบ้าน และโครงการ Smart AMI การเชื่อมโยงมาตรอิเล็กทรอนิกส์, วิธีการประหยัดน้ำ และบริการทดสอบตัวอย่างน้ำโดย LAB CLUSTER กปภ. ในกิจกรรมฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓ เพื่อให้สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ ๓ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมปาร์ควิว โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน