กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรม PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรม PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

07 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรม PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรม PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

 

        เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้ นางสาวช่อฉัตร์ บุญเฉลิม นักบริหารงานทั่วไป ๗ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "PATTAYA สานสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด #๖๕" ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา (ชัยพฤกษ์) โดยบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ จำนวน ๓๔๘ ขวด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนต้นแบบเมืองพัทยา และมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากกัญชาเพื่อสุขภาพที่มาตรฐานและถูกกฎหมายอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน