วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

06 กรกฎาคม 2565


วันพุธที่ 6 กรกฎาคม  2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์  มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน