กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565  วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการนำบริการขั้นพื้นฐานไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยงาน โดย ท่านนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้  กปภ.สาขาท่ามะกา แนะนำ"โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"   //" เจอ จ่าย แจก " // โดยการมอบของที่ระลึกของ กปภ.ให้แก่ลูกค้าที่ Add Line : @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application : PWA 1662 , ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง,การขอติดตั้งประปาและช่องทางการรับชำระค่าน้ำ ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้การสื่อสารและการตอบสนองต่อลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน และนำของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างประทับใจและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในครั้งนี้ด้วย ภายใต้โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 10/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน