วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรม พอ.สว. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรม พอ.สว.

01 กรกฎาคม 2565


วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรม พอ.สว.

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว.พร้อมสนับสนุมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 204 ขวด ใช้ในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน