วันจันทร์ ที่4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกาสา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันจันทร์ ที่4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกาสา

04 กรกฎาคม 2565


วันจันทร์ ที่4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกาสา

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ถวายเทียนพรรษา และเครื่องอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่จัน

จ.เชียงราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน