กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมโครงการรเนื่องในโอกสารโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมโครงการรเนื่องในโอกสารโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมโครงการรเนื่องในโอกสารโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมโครงการรเนื่องในโอกสารโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

กปภ.สาขาลำปลายมาศ นำโดย นายวีระพล เขียวสะอาด พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัดออกกิจกรรมโครงการรเนื่องในโอกสารโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ปี2565  บริเวณพื้นที่ ต.ลำปลายมาศ และ ต.โคกกลาง อำเภอลำปลาย จ.บุรีรัมย์โดยการให้คำแนะนำและซ่อมแซมภายในบ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าและค่าแรง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน