กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ประจำปี 2565

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ประจำปี 2565

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3ประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ พร้อมด้วยนายพิชิต ถิ่นมุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำณ พื้นที่หน่วยบริการจอมพระ ม.1 บ้านขมิ้น ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565 ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่  เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย สร้างความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์ใช้น้ำประปามากยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่มายื่นคำร้องทั้งสิ้น 104 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน