กปภ.สาขาบ้านโป่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "Big Cleaning Day" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "Big Cleaning Day"

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านโป่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "Big Cleaning Day"

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 นำโดย นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามหลักกิจกรรม 5 ส " สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย"โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน