การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

04 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ และสมาชิกภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำตรัง เข้าร่วม ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน