กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี หมู่บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี หมู่บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี หมู่บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)

ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี และหมู่บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปรีดา เกษมสุขไพศาล

และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย 

บริเวณ หมู่บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี และหมู่บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ

ลดข้อร้องเรียน พบปะลูกค้า ทำความเข้าใจ และตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน