การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ดำเนินโครงการ PWA WELCOME KIT (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ดำเนินโครงการ PWA WELCOME KIT

04 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ดำเนินโครงการ PWA WELCOME KIT

         ในเดือนมิถุนายน2565การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด นำโดย นายกิตติ โบว์พัฒนากุล

ได้ดำเนินโครงการ PWA WELCOME KIT เพิ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค ที่เพียงพอ และเท่าเทียม

 

 

# PWA WELCOME KIT 

 (การบันทึกภาพ หรือวีดีโอ ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน