กปภ.สาขากาญจนบุรี ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ เสลาหอม ผู้ช่วยผู้จัดการ และทีมงาน ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบริเวณ ตำบลปากแพรก,ตำบลท่าล้อ,ตำบลบ้านใต้ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำที่บ้านของลูกค้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบพบว่าคลอรีนเหลือในเส้นท่อและค่าความขุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน