การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด

01 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้  นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอนาบอน เพื่อใช้ในกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล .รักจัง-นาบอน. NABON LOVE RUNNING จำนวน 120 ขวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน