การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด

01 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นางปราณี สุขาทิพย์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ภายใต้โครงการ กปภ.ปันน้ำใจ (PWA Care) น้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่โรงเรียนบ้านพูน เพื่อใช้ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 120 ขวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน