กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565  นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและมิสเตอร์ประปา  ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา ณ บ้านเลขที่ 24/15 ม.17 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ไม่สามารถเดินทางมาชำระเงินที่สำนักงานประปาได้  ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้กับลูกค้า ภายใต้โครงการ csr ครั้งที่ 7/2565 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน