การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ ทำ Step Test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดการเกิดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ ทำ Step Test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดการเกิดน้ำสูญเสีย

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ ทำ Step Test ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดการเกิดน้ำสูญเสีย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปฏิบัติการค้นหาท่อแตก – รั่ว โดยวิธี Step Test หาสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อ เพื่อลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ในการนี้ ยังได้ทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพในการให้บริการน้ำประปาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ให้เป็นไปยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ.

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน