การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสีย แสดงความใส่ใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่และออกสำรวจหาท่อชำรุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียในระบบเส้นท่อ ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เลื่อนขึ้นข้างบน