วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานเข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน บริเวณพื้นที่ ชุมชนบางน้ำจืด ตำบลดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานเข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน บริเวณพื้นที่ ชุมชนบางน้ำจืด ตำบลดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

30 มิถุนายน 2565


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานเข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน บริเวณพื้นที่ ชุมชนบางน้ำจืด ตำบลดอนสัก  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานเข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน บริเวณพื้นที่ ชุมชนบางน้ำจืด ตำบลดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน