การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานดอนสัก เขตจำหน่ายน้ำดอนสัก ถึงเวลา เรามีนัด ทุกวันพุธ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานดอนสัก เขตจำหน่ายน้ำดอนสัก ถึงเวลา เรามีนัด ทุกวันพุธ

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานดอนสัก เขตจำหน่ายน้ำดอนสัก ถึงเวลา เรามีนัด ทุกวันพุธ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานจัดเก็บรายได้พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานประปาดอนสัก เขตจำหน่ายน้ำดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเงิน รับตำขอติดตั้งมาตรนอกสถานที่ และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ อีกช่องทางหนึ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน