วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปาณ ณ หมู่บ้านสวย สี่แยกพ่วง ตำบลพลายวาส และร้านท่าทองสมุนไพร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปาณ ณ หมู่บ้านสวย สี่แยกพ่วง ตำบลพลายวาส และร้านท่าทองสมุนไพร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

30 มิถุนายน 2565


วันพุธที่ 29 มิถุนายน  2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์  มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปาณ ณ หมู่บ้านสวย สี่แยกพ่วง  ตำบลพลายวาส และร้านท่าทองสมุนไพร  ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปาณ ณ หมู่บ้านสวย สี่แยกพ่วง ตำบลพลายวาส และร้านท่าทองสมุนไพร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน