การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ โดยลงพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาหลังสวน อำเภอปากน้ำหลังสวน  จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการพบลูกค้า ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในพื้นที่

 

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

#น้ำสูญเสียลด = ค่าใช้จ่ายลด

#นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหลังสวน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน