การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปี 2565

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปี 2565

วันที่ 29 มิ.ย.65 กปภ.เขต 5 ร่วมกับ กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565โดยมี นายกิตติ โบว์พัฒนากุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาระโนด
เป็นประธานในพิธิเปิด ณ อาคารโรงกรองน้ำกปภ.สาขาระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนระโนดและโรงเรียนระโนดวิทยา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขั้นตอนผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และขยายผลในการสร้างเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำต่อไป
 
#อาสาประปาเพื่อปวงชน
#ฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ
 
(การบันทึกภาพ หรือววีดีโอ ได้รับอนุญาตเรียบร้อย)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน