กปภ.สาขาคลองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภุมิภาคสาขาคลองหลวงโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้นายธีระ เกษร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง, นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลเพื่อปวงชนและโครงการเติมใจให้กัน บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาคลองหลวง อาทิเช่น หมู่บ้านพฤกษา 11, หมู่บ้านภูมสิริ, หมู่บ้านวรารักษ์ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นต้น โดยให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสียโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน PWA Line Official และ Application เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน