กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุด, มาตรวัดน้ำ 0 หน่วย และมาตรตาย บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุด, มาตรวัดน้ำ 0 หน่วย และมาตรตาย บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุด, มาตรวัดน้ำ 0 หน่วย และมาตรตาย บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่​ตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุด, มาตรวัดน้ำ 0 หน่วย และมาตรตาย บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน