กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ,  หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2565 ได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน นำมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมอบหมายหน้าที่ในการประสานงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ในบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน