กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้นายปริญญา นวลมี หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานสังกัดงานบริการฯ ได้ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน