กปภ.สาขาชุมพร ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาท่อแตก – รั่ว ทำ Step Test บริเวณพื้นที่ถนนปรมินทรมรรคา10 (ซอยโพธารส) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชุมพร ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาท่อแตก – รั่ว ทำ Step Test บริเวณพื้นที่ถนนปรมินทรมรรคา10 (ซอยโพธารส) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาชุมพร ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาท่อแตก – รั่ว ทำ Step Test บริเวณพื้นที่ถนนปรมินทรมรรคา10 (ซอยโพธารส) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร และพนักงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาชุมพร ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาท่อแตก – รั่ว ทำ Step Test บริเวณพื้นที่ถนนปรมินทรมรรคา10 (ซอยโพธารส) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (DM-02-02 โรงจอดรถ กปภ.สาขาชุมพร) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุน้ำสูญเสียในเส้นท่อ และลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสียในระบบ พร้อมดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอย่างทันท่วงที ในการนี้ ยังได้ทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพ ในการให้บริการน้ำประปาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจในการให้บริการแก่ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ.ต่อไป
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
#กปภ.เช็คชัวร์
#ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาชุมพร
#นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผจก.กปภ.สาขาชุมพร
#นายอนุเทพ แดงบุญ ผช.ผจก.กปภ.สาขาชุมพร
#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาชุมพร
📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน