การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้ นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่บริเวณ วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์ (ถ้ำโพงพาง) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน