สาขาบ้านฉาง ร่วม อบต.พลูตาหลวง จัดกิจกกรม ร.ร.ประหยัดน้ำฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สาขาบ้านฉาง ร่วม อบต.พลูตาหลวง จัดกิจกกรม ร.ร.ประหยัดน้ำฯ

29 มิถุนายน 2565


สาขาบ้านฉาง ร่วม อบต.พลูตาหลวง จัดกิจกกรม ร.ร.ประหยัดน้ำฯ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสาขา ร่วมกิจกรรมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง #จัดกิจกรรมโครงการประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร ให้กับน้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ณ ห้องประชุม อบต.พลูตาหลวง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
..
โดยได้มุ่งเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เทคนิคการประหยัดน้ำด้วยหลัก 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ และร่วมตอบคำถามอย่างสนุกสนาน พร้อมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมกลุ่มด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน