กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองท่อม ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานบริการฯ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน