การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงและท่อหน้ามาตรประจำเดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงและท่อหน้ามาตรประจำเดือน

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงและท่อหน้ามาตรประจำเดือน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นายนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ พนักงาน กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ บ้านเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงและท่อหน้ามาตรประจำเดือน เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาในการให้บริการแก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน