การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจสอบแรงดันน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจสอบแรงดันน้ำ

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจสอบแรงดันน้ำ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำ พื้นที่ แยกในสระ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน