กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการเกษตรกรของชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการเกษตรกรของชุมชน

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการเกษตรกรของชุมชน

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการเกษตรกรของชุมชน 

                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาปราณบุรี  นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด

มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ตามโครงการ CSR ให้กับ เกษตรอำเภอปราณบุรี เพื่อแจกจ่ายให้เข้าประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ส่งเสริมการเกตรกรของชุมชน ณ  ลานที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน