กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.

         การประปาฯบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. จำนวน ๒๔๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เพื่อใช้ในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน