กปภ.สาขานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงศ์  สุวรรณเดชากุล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน